Internet

Cenník pripojenia

Program Parametre
(download/upload)
Agregácia Cena pri 24 mes. viazanosti Cena pri 12 mes. viazanosti Cena bez viazanosti Dostupnosť
GOLD 2 2Mbit/512kbit FUP * 7,50 € 8,50 € 11,90 € III. **
GOLD 5 5Mbit/512kbit FUP * 10,00 € 11,90 € 13,90 € III. **
GOLD 7 7Mbit/512kbit FUP * 12,50 € 13,90 € 14,90 € III. **
GOLD 5 CITY 5Mbit/512kbit FUP * 8,50 € 9,50 € 10,50 € I., II. **
GOLD 7 CITY 7Mbit/1Mbit FUP * 9,90 € 10,90 € 11,90 € I., II. **
GOLD 9 CITY 9Mbit/1Mbit FUP * 10,90 € 11,90 € 12,90 € I., II. **
GOLD 16 LAN 16Mbit/2Mbit FUP * 11,90 € 12,90 € 13,90 € I. **

GOLD START LAN

356kbit/128kbit 1/15 3,30 € nedostupné nedostupné I. ***

* pozri tabuľku FUP
** pozri tabuľku dostupnosti
*** platba rok vopred

Zriaďovacie poplatky

Poplatok S viazanosťou na 24 mesiacov S viazanosťou na 12 mesiacov Bez viazanosti
Služby LAN zriaďované na jestvujúcej Eternetovej optickej resp. metalickej infraštruktúre 2,99 € 9,99 € 29,90 €
Služby zriaďované na WiFi infraštruktúre I. a II. pásmo 65,00 € 75,00 € 99,00 €
Služby zriaďované na WiFi infraštruktúre III. pásmo 65,00 € 75,00 € 99,00 €

Tabuľka FUP

- minimálna garantovaná rýchlosť je 20 % maximálnej rýchlosti po zohľadnení FUP. /príklad. zákazník využíva službu GOLD 16LAN má aktuálne stiahnutých 17 GB dát od začiatku sledovaného obdobia maximálna rýchlosť je 16 x 0,6 = 9,6 Mbit/s,  minimálna rýchlosť je 9,6 x 0,2 = 1,92 Mbit/s./ Sledovaným obdobím sa rozumie časový úsek začínajúci určitým dňom v mesiaci a končiaci  tým istým dňom nasledujúceho mesiaca napr. 6.apríla 2016 až 6.mája 2016. sledované obdobie nie je pre všetkých zákazníkov rovnaké. skončením a zaroveň začiatkom dalšieho sledovaného obdobia sa meranie dát začína od nuly. Zníženie rýchlosti neovplyvní žiadne bežne dostupné online služby s výnimkou online videa a online hier kedy záleží od konkretneho videa resp hry a ich požiadaviek na datovy tok.

prenesené dáta do 6 GB 6-12 GB 12-25 GB 25-40 GB nad 40 GB
koeficient 1 0,8 0,6 0,5 0,4

Dostupnosť služieb

Pásmo Lokalita
I.

Bardejov
J. Grešáka 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18

J. Švermu 7,8,9,10,11,12

L. Novomeského 1,2,3,4,5,6 -

L. Svobodu 4,5,6,7,9,10,11,12

A.Svianteka 1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,22,23,24,

Bezručova 12,14,18,20,22,

Ťačevská 9 /K-12/,11,12,22/K-5/

Komenského 10,11,18,19,25 /K-8/

Partizánska 44,45,46 (BOCIAN KOMPLEX)

II. Bardejov – ostatné ulice
III.

Bard. Nová Ves, Komarov, Hrabovec, Poliakovce, Dubinné, Kurima, Kučín, Nemcovce, Dlhá Lúka, Mokroluh, Mihaľov, Hervartov, Richvald, Kobyly, Šiba, Hertník, Osikov, Rokytov, Tarnov

Ostatné poplatky

Zmena služby z vyššej na nižšiu - 5,00 €
Zaslanie 1. upomienky - 3,30 €
Zaslanie 2. upomienky - 5,00 €
Neoprávnená reklamácia - 5,00 €
Dopravné - 0,40 € / km
Znovupripojenie k internetu - 3,30 €
Servisná hodina - 15,00 €

Všetky uvedené ceny sú uvádzané s DPH.

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky

Postup pri nahlásovaní a riešení reklamácii


GOLDEN GATES, s.r.o.
Partizánska 44
085 01 Bardejov

IČO: 36470431
IČ DPH: SK2020028021

E-mail: obchod@gates.sk
Telefón do predajne: +421 54 472 22 38
Hlásenie porúch: +421 905 323 421 (len SMS v tvare: popis problému, Vaše meno, prihlasovacie meno, adresa odkiaľ sa pripájate)

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa
zatvorené

 GoldenGates s.r.o, 2018